Islamisk demokrati

          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om islam och demokrati. Det är en spridd föreställning att islam inte är förenlig med ett demokratiskt styrelseskick, att muslimer är motståndare till demokrati. Men precis som andra religiösa urkunder är Koranen mångtydig, otydligt, och ibland motsägelsefull…

3
Average: 3 (1 vote)