Introduktion till globalisering

Av: Janne Mitterer |
Tid:
10:09
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Kort introduktion (10:09 min) till globalisering samt några av globaliseringens varianter. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.