Introduktion till feminism

Av: Janne Mitterer |
Tid:
17:51
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Introduktion (17:51 min) till feminismen. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.