Introduktion till ekologism

Av: Janne Mitterer |
Tid:
8:25
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Introduktion (8:25 min) till ekologismen och dess grunder. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.