Internationell säkerhetspolitik

Bild:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör Europas regionala säkerhet. Här kan du läsa om militär alliansfrihet, svenska försvarsmakten utomlands, FN-insatser, europeisk försvarspolitik, Nordic Battle Group, försvaret i andra länder m.m.

5
Average: 5 (1 vote)