Internationell politik - genomgång

Av: Johanna Davidsson |
Tid:
13:02
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (13:02) där läraren Johanna Davidsson berättar om olika aspekter som berör internationell politik.