Industriella revolutionen - orsaker och konsekvenser

Av: Caroline Jonsson Wallin |
Tid:
11:00
|
YouTube
          
3.45652
Average: 3.5 (46 votes)

Pedagogisk genomgång (11:00 min) där läraren Caroline Jonsson Wallin berättar om den industriella revolutionen ur olika perspektiv. Filmen berör urbaniseringen, nya jordbruksmetoder, uppfinningar, befolkningsökningen, triangelhandeln, ökade sociala klyftor, barnarbete, fackföreningarnas framväxt, transportrevolutionen o.s.v..