Industriella revolutionen - kort sammanfattning av en stor händelse

Tid:
4:46
|
YouTube
          
3.272725
Average: 3.3 (11 votes)

Ett kort och proffsigt elevarbete (4:46 min) där det ges en sammanfattning av industriella revolutionen som bygger på de tre frågeställningarna:
1. Varför började revolutionen i England? Vilka förutsättningar hade de?
2. Vad gjorde att den lite senare även startade i Sverige?
3. Vilka konsekvenser har revolutionen gett för då- och nutid?
Filmen är en uppgift som ingår i kursen Historia 1a1, teknikprogrammet på Tullängsskolan åk 2.