Icke religiösa livsåskådningar - religion utan Gud

Av: Anders Larsson |
Tid:
14:58
|
YouTube
          
3.8
Average: 3.8 (10 votes)

Föreläsning (14:58 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om några sekulära livsåskådningar (humanism, existentialism, ekosofi, marxism och evolutionism). Här berörs också människans tro och icke tro på Gud. Finns Gud?  Filmen riktar sig till gymnasiet.