Historisk källkritik

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
21:56
|
YouTube
          
4.615385
Average: 4.6 (13 votes)

Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens.