Hirden, ledungen och enandet av det danska riket

Bild:
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om Danmarks första krigsorganisation och dess enande roll då Danmark blev ett rike.  När enades egentligen det danska riket – där ju Skåne ingått ända fram till 1658? När börjar man tala om det danska kungariket? Någon exakt datum finns inte, men någon gång under vikingatiden, d.v.s. ungefär mellan 800 och 1050, lades grunden till det danska kungariket...

4
Average: 4 (1 vote)