Hinduismens äldsta historia och grunder

Av: Studi.se |
Tid:
3:54
|
YouTube
          
4.2
Average: 4.2 (5 votes)

Kortfattad pedagogisk genomgång (3:54 min) där det berättas om hinduismens äldsta historia och lite om dess grunder. Materialet presenteras av Studi.se.