Heliocentrisk världsbild i fokus

          

Artikel i SvD där det berättas om Copernicus och spridandet av den heliocentriska världsbilden. Vetenskapshistorikern Owen Gingerich ägnade 35 år av sitt liv åt astronomen Copernicus. Resultaten presenteras nu i ”Boken som ingen läste”, där det visar sig att ett nätverk av astronomer och fysiker visst studerade Copernicus bok ”Om de himmelska kretsloppen”…

3
Average: 3 (1 vote)