Gud förklarad? Religion som ett universellt fenomen

          

Artikel och bokrecension i SvD där det resoneras kring varför människan blir religiös. Att religiösa föreställningar ­bottnar i människans natur är den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen överens om. Däremot drar forskarna olika slutsatser angående religionernas sanningsanspråk...

3
Average: 3 (1 vote)