Grundläggande om lag och Rätt

Av: Peter Zier |
Tid:
18:46
|
YouTube
          
4
Average: 4 (4 votes)

Webbföreläsning (18:46 min) av läraren Peter Zier som berättar allmänt kring temat "lag och rätt". Här berörs främst det svenska rättsväsendet - hur en rättsprocess går till och olika påföljder (straff) av brott.