Globalisering i ett historiskt perspektiv

          

Artikel i SvD där det reflekteras kring globalisering som fenomen - förr i tiden och idag. Perioder av snabbt växande internationell handel har förekommit många gånger före dagens globalisering. Historien visar att fenomenet tenderar att föra med sig såväl välstånd som konflikter, men framför allt att globaliseringen inte utgör någon otämjbar kraft...

4
Average: 4 (1 vote)