Globala handelsmönster

          

På Kommerskollegiums hemsida kan du läsa en rapport i pdf-format (44 sid) som belyser om hur den internationella handeln har förändrats. Handeln ökar ständigt snabbare än produktionen, handelsmönstren ändras, hela handelssystemet blir alltmer komplext, samtidigt som utländska direktinvesteringar ökar ännu snabbare än handeln. Kommerskollegium vill i denna rapport visa på tendenser i den globala handeln. Du ges också en översikt över den internationella handelsutvecklingen och en förståelse för de globala handelsmönster som kan skönjas...

4
Average: 4 (2 votes)