Genus och funktionshinder

          

På Linköpings universitets hemsida kan du läsa om jämställdhet med fokus på genus och funktionshinder. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, om rätten att bestämma över sitt eget liv och makten att kunna påverka i samhället. Forskning visar att kvinnor med funktionsnedsättningar många gånger blir utsatta för diskriminering både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning...

3
Average: 3 (1 vote)