Friskyttarna

Bild:
          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan läsa om friskytterörelsen (snapphanar). En kort tid efter att den danska armén hade landstigit i Skåne år 1676 lät den danske kungen Christian V meddela att ett skånskt förband skulle sättas upp i Skåne. De skåningar som ville ansluta sig till danskarna i kampen mot svenskarna anslöt sig dock i första hand till friskyttarna…

4
Average: 4 (1 vote)