Från muskelkraft till motor

          

På Tekniska museets hemsida hittar du ett faktahäfte i pdf-format (28 sid) där du kan läsa om människans användning av olika energikällor och om dess utveckling genom historien. Här berättas om tramphjul, hästkraft, vattenkraft, vindkraft, ångmaskiner, förbränningsmotorer och mycket annat.

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)