Första världskriget, del 1: orsaker och bakgrund

Av: Mik Ran |
Tid:
11:56
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Genomgång (11:56 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om första världskrigets orsaker och bakgrund. Här fokuseras på nationalismen, Tysklands enande, allianser, konflikten på Balkan och skotten i Sarajevo.