Forntidens högkulturer, del 3 av 8: Flodkulturerna 3

Av: Mik Ran |
Tid:
14:51
|
|
YouTube
          
5
Average: 5 (2 votes)

Genomgång (14:51 min) om flodkulturer, del 3. Här berättas bl.a. om skriftens uppkomst och utveckling med fokus på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".