Följderna av första världskriget

Av: SO Sara |
Tid:
6:54
|
YouTube
          
3.25
Average: 3.3 (4 votes)

Pedagogisk genomgång (6:54) där SO-Sara redogör kortfattat om första världskrigets följder som till stor del präglade mellankrigstiden.