FN:s historia

          

Artikel på Svenska FN-förbundets hemsida där du kan fördjupa dig i FN:s historia. Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. Idag har antalet medlemmar ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i omfång...

4
Average: 4 (1 vote)