Finska vinterkriget 1939-1940, 105 dagars försvarskamp

          

På Bo Grankvists hemsida kan du läsa en längre artikel om den finska kampen mot röda armén under finska vinterkriget 1939-1940.

3
Average: 3 (1 vote)