EU - den europeiska unionen

          

Kompendium i pdf-format (9 sid) om EU, från 2009. Här berättas om EU som fredsprojekt, Lissabonfördraget, EU:s organisation och EU:s framtid. Materialet är ett komplement till läroboken Forum Samhällskunskap som ges ut av Bonnier Utbildning.

5
Average: 5 (2 votes)