Etik och etiska modeller

Av: SoPerHaga |
Tid:
5:53
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

En kort genomgång (5:53 min) av etik och tre olika etiska modeller: regeletik, konsekvensetik (pliktetik) och sinnelagsetik. Vad är skillnaden mellan etil och moral?