Ekonomiska system - flippad genomgång

Av: So och Ikt-kanalen |
Tid:
10:01
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (10:01 min) av SO-läraren Mikael Larsson som berör de olika ekonomiska systemen marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi. Här omnämns även ekonomi som tar hänsyn till en hållbar utveckling.