Ekonomi styrde giftasålder

          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där Maja Gustafsson berättar om planeringen av äktenskap under 1800-talet och början av 1900-talet. När det gäller skillnader i giftermålsålder för män och kvinnor, var män inom borgerligheten under 1800-talet i regel ganska mycket äldre än sina hustrur. Orsaken var att de före giftermålet förväntades ha skaffat sig en solid ekonomisk ställning, vilket kunde ta tid...

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)