Den svartsynta liberalismen

          

Essä i tidningen DN där Svante Nycander klarlägger några av de liberala upplysningsfilosofernas syn på människan. Det brukar sägas att liberalismens tro på mänsklig frihet är optimistisk. I själva verket var liberalismens fäder djupt pessimistiska om människan och ville därför bygga ett samhälle som begränsar maktinnehavets frestelser, skriver Svante Nycander...

3
Average: 3 (1 vote)