Den islamiska kalendern

Bild:
          

Artikel på UR:s webbsida där du kan läsa om den muslimska månårskalendern. Enligt den islamiska kalendern har året 12 månader, och en månad bara 29 eller 30 dagar. I denna kalender utgår man för tideräkningen från det år som antas vara Kristi födelse. Den islamiska kalendern utgår istället från det år då profeten Muhammed utvandrade från Mecka till Medina - år 622 e.Kr. - för sin tideräkning…

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)