Den industriella revolutionens vinnare och förlorare

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
16:08
|
|
          
3
Average: 3 (2 votes)

Genomgång (16:08 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om den industriella revolutionen ur olika perspektiv.