Demokratins genombrott i Sverige

Av: Peter Zier |
Tid:
6:08
|
YouTube
          
4
Average: 4 (7 votes)

Webbföreläsning (6:08 min) av läraren Peter Zier som berättar kortfattat om demokratins genombrott i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.