Demokratiforskning

          

På Vetenskapsrådets webbsida hittar du 25 artiklar som bygger på frågeställningar och resultat från 25 projekt som fått stöd från regeringen för forskning om demokrati. Här diskuteras frågor som: Håller de politiska partierna vad de lovar? Kan man utkräva ansvar inom internationell politik? Överstatlig demokrati — är den praktiskt genomförbar?

3
Average: 3 (1 vote)