Delningen av kyrkan på 1000-talet

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
14:21
|
|
          
5
Average: 5 (1 vote)

Genomgång (14:21 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om kyrkans delning på tusentalet i den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Varför splittrades kyrkan?