De klassiska ideologierna - historiskt sammanhang och innebörd

Av: Anders Brogren |
Tid:
14:53
|
YouTube
          
3.125
Average: 3.1 (8 votes)

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (14:53 min) där läraren Anders Brogren går igenom de tre klassiska ideologierna: liberalismen, konservatismen och socialismen. Här berättas om det sammanhang de växer fram i och innebörden av dem under 1800-talet.