Darwin och evolutionsläran

Av: Joakim Wendell |
Tid:
12:15
|
YouTube
          
5
Average: 5 (6 votes)

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (12:15 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar kortfattat om Darwin och hans berömda evolutionslära. Här berörs också dess avart - den s.k. socialdarwinismen som har gjort ett ganska stort avtryck i Europas idéhistoria.