Bronsåldern i Norden

          

Faktatext med kortfattad och lättläst fakta om Nordens bronsålder. Materialet är anpassat för barn i grundskolan. Webbplatsen drivs av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) som bildades hösten 1998 av lärare från Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Huvuddelen av SAU:s verksamhet består i att utföra utredningar och undersökningar av kulturminnen och fornlämningar.

4
Average: 4 (1 vote)