Brödhistoria - bröd för nattvard och kaffebord

Bild:
          

Artikel i tidningen SvD där du kan läsa om bl.a. nattvardsbrödets och kexets historia. Oblaten och Mariekexet är båda utskott av samma ojästa brödstam. Form och lagringsförmåga ­visar på släktskapet med urbrödet, vars utveckling och ­betydelse gått från energivärde till symbolvärde...

3
Average: 3 (1 vote)