Boindex

          

Swedbank publicerar på sin hemsida kvartalsvis det s.k. boindexet som speglar de svenska hushållens ekonomi. Här kan du studera den svenska befolkningens förmåga att finansiera sina inköp av bostäder och därmed också förmågan att balansera sin hushållsekonomi.

3
Average: 3 (1 vote)