Bland folk och fä i finska Ryssland

Bild:
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om finnarna som valde Ryssland efter den tvångsmässiga separationen från Sverige 1809. Under större delen av 1800-talet var S:t Petersburg världens största finskspråkiga stad. I två nya böcker skildras utlänningar, såväl ur de högre stånden som ur den ”tjänande klassen”, som valde Ryssland som sitt hem…

3
Average: 3 (1 vote)