Bildningsbyrån - EU

          

I UR:s Bildningsbyrån - EU får du i 16 avsnitt (29 min per del) lära dig allt om EU. Hur fungerar EU? Och går det att påverka utvecklingen? Med utgångspunkt i olika sakfrågor försöker man klargöra hur EU och det europeiska samarbetet fungerar. Stommen i programmen är den inre marknaden, berättelsen om hur och varför EU utvecklats på det sätt det gjort. Programmen är tänkta att inspirera till fortsatt diskussion och ge kunskap om hur EU:s fortsatta utveckling går att påverka.

4
Average: 4 (1 vote)