Befolkningslära - demografi

Av: Fröken Ida |
Tid:
12:01
|
YouTube
          
3.375
Average: 3.4 (8 votes)

Genomgång (12:01 min) av SO-läraren Ida som berättar om jordens befolkning ur ett demografiskt perspektiv. Var bor det mest och minst folk i världen egentligen? Varför bor de där? Vad får det för konsekvenser?
Obs, en rättelse: Nilens vatten rinner från bergen i Etiopien ner genom Egypten och ut i Medelhavet. I filmen råkade det i all hast bli tvärt om vilket givetvis är fel.