Barnen på bruket

          

Webbutställning på Tumba bruks hemsida där det berättas kortfattat om hur barnen som levde kring bruket hade det förr i tiden.

3
Average: 3 (1 vote)