Barnarbete

          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där det berättas om barnarbete i Sverige under industrialismens tidevarv. På sidan hittar du också ett par korta gestaltande berättelser som berör ämnet.

4
Average: 4 (3 votes)