Bakgrund till första världskriget - ismer och allianser

Av: Mats Lindberg |
Tid:
19:41
|
          
3.5
Average: 3.5 (4 votes)

Genomgång (19:41 min) där SO-läraren Mats Lindberg berättar om händelser och företeelser som ledde fram till första världskriget. Här berörs främst: industrialiseringen, kolonialism/imperialism, nationalism och allianser.