Ateismen är inte längre trosviss

          

Artikel i SvD som handlar om ateism förr och idag. Frågan om att tro eller inte tro på Gud framstår inte längre som så enkel eller ens angelägen för de flesta av oss. Modernitetens urskillningslösa antingen-eller-val tycks ha ersatts av ett både-och-tänkande...

3
Average: 3 (1 vote)