Arbete – en välsignad förbannelse

          

Artikel i SvD där du kan läsa om synen på arbete i ett historiskt perspektiv. I antiken var arbete av ondo och hörde inte till människans natur. Under reformationen blev det en moralisk plikt och så småningom en del av en kollektiv identitet. I dag är det en aktivitet där man uttrycker sig själv, en del av livsstilen - raka motsatsen till det antika synsättet…

4
Average: 4 (1 vote)