Andra världskriget, del 2 - viktiga händelser och följder

Av: Kenny Kvarnström |
Tid:
17:03
|
YouTube
          
3.375
Average: 3.4 (8 votes)

Webbföreläsning (17:03 min) för högstadiet där SO-läraren Kenny Kvarnström berättar på ett lättförståligt och förenklat sätt om andra världskrigets händelseförlopp och följder. Här berörs främst Tysklands och Sovjetunionens delaktighet i kriget. Till föreläsningen hör följande frågor:

1. Beskriv hur Blixtkriget gick till och varför det var så framgångsrikt.
2. Varför är Japans anfall av Pearl Harbor en viktig händelse?
3. Förklara varför kriget vänder 1943? Ge flera olika orsaker.
4.Förklara vad som händer efter kriget. Vilka konsekvenser får kriget för Europa?