Adelns mat under 1600-talet

          

Artikel på Terra Scaniaes webbsida där du kan lära dig mer om adelns mat och matvanor. Adeln under 1600-talet var inte en enhetlig grupp av människor. Det fanns de inom ståndet som var mycket rika, många gånger ägde de flera gods och slott med mycket mark till…

4
Average: 4 (1 vote)